25 II – II Niedziela Wielkiego Postu

Pan Bóg zabronił Abrahamowi zabicia Izaaka. Sam jednak „własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał”. Tak szalone, wręcz gorszące postępowanie Boga tłumaczy tylko jedno: miłość do każdego z nas. Jego miłość do Jezusa była największa. I jednocześnie Jego miłość do Jezusa nie była większa niż Jego miłość do każdego z nas. Ponieważ…

Czytaj Dalej

18 II – I Niedziela Wielkiego Postu

Co można robić na pustyni przez czterdzieści dni? Nic. Kogo można tam spotkać? Nikogo. Co można zobaczyć? Nie za wiele. Co można znaleźć? Pana Boga i siebie. Greckie słowo eremos oznacza nie tylko pustynię, z piaskiem i brakiem wody, ale również miejsce bezludne, niezamieszkałe. Duch wyprowadza Chrystusa na pustynię. Tam zmaga się On z kusicielem,…

Czytaj Dalej

11 II – VI Niedziela Zwykła

Dzisiejsze I czytanie ukazuje ludzi dotkniętych straszliwą chorobą. Ona niszczyła nie tylko ciało, ale też życie zawodowe, rodzinne, właściwie wszystko. Ludzie musieli izolować chorych, rzucając w ich stronę kamieniami, aby nie zbliżali się do miasta i nie zarażali innych. Tą chorobą był trąd. Ewangelia dzisiejsza także mówi o trądzie. Trędowaty upadł na kolana przed Jezusem…

Czytaj Dalej

4 II – V Niedziela Zwykła

Raz po raz przekonujemy się o tym, jak bardzo trudne jest życie. Jednak pesymizm, jaki rodzi zetknięcie się z cierpieniem i śmiercią, nie jest do końca uzasadniony. Wierząc, wiemy, że jest Ktoś, na Kogo możemy zawsze liczyć. Skargę Hioba na marność życia, przemijania i beznadziei podzielają miliony ludzi na świecie, którzy codziennie walczą o przetrwanie….

Czytaj Dalej

2 II – Święto Ofiarowania Pańskiego

Czym jest ofiarowanie zakochanej kobiecie pierścionka zaręczynowego przez jej ukochanego, nie trzeba chyba tłumaczyć. Tak samo, jak nie trzeba tłumaczyć potrzeby takiego gestu. Tu same słowa nie wystarczą. Wiedzą o tym doskonale zakochani. Pan Bóg również do nich należy. On wiecznie zakochany nieustannie mówi do nas językiem symbolicznego gestu. O tym, jaka jest Jego miłość,…

Czytaj Dalej

28 I – IV Niedziela Zwykła

Dzisiaj, gdy człowieka z niemal każdej strony zalewa potok słów i wiadomości – ktoś, kto mówi „z mocą”, byłby pewnie kimś niezwykłym. Trudno znaleźć takich osób wiele, jest ich może kilka. Tak jak dziś, tak i w I wieku istniała potrzeba autorytetów, które jasno i klarownie, a jednocześnie mądrze umiałyby dotrzeć do umysłów ludzkich. Wówczas…

Czytaj Dalej