17 VI – XI Niedziela Zwykła

Mimo iż wyraźnie wszędzie w Piśmie świętym widzimy jasne przesłanie o równej godności i wartości każdego człowieka, to jednak wciąż Bóg wybiera kogoś, aby przewodził innym. Mamy w Starym Testamencie wybranych przez Boga sędziów, proroków, królów, w Nowym Testamencie zaś apostołów – pasterzy stada. Widzimy to w dzisiejszej Ewangelii: niektórzy są wybrani przez Jezusa, by…

Czytaj Dalej

10 VI – X Niedziela Zwykła

Realizatorzy filmów o życiu Pana Jezusa szukają obrazów, w których możemy zobaczyć Jego wskazania. Jeden z reżyserów, opowiadając o scenie, którą przypomina wybrany na dzisiaj fragment Ewangelii (Mk 3, 20-35), znalazł sposób, aby pięknie pokazać miłość Jezusa do Matki. Gdy Zbawiciel usłyszał o krewnych, którzy wraz z Maryją czekają na Niego przed domem, wyszedł na…

Czytaj Dalej

3 VI – IX Niedziela Zwykła

Bóg stworzył świat w sześciu etapach. W siódmym „dniu” Bóg „odpoczął” czyli cieszył się ukończonym dziełem. Siódmy dzień tygodnia to jednak sobota. Świętowanie szabatu w Starym Testamencie było wyrazem szacunku do Boga i jego prawa. Z czasem dopisywano do tego prawa zwyczaje, które miały ustrzec przed zmarnowaniem świętego czasu. Ile można zrobić kroków, czego dotykać,…

Czytaj Dalej

31 V – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Słowa Pana Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku: „To jest moje ciało za was wydane” i „Ten kielich jest nowym przymierzem w mojej krwi, która jest wylewana za was” (Łk 22,19-20), świadczą o tym, że Mszy św. nie można odłączać od śmierci krzyżowej Chrystusa. Bo gdzież to Ciało Chrystusa zostało za nas wydane i gdzież ta Krew…

Czytaj Dalej

27 V – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Nadszedł czas pożegnania uczniów z Panem Jezusem, który odchodzi do Ojca. Przychodzą do Niego, widzą Go i oddają Mu pokłon. Ewangelista zauważa, że „Niektórzy jednak wątpili”. Ich wiara była krucha i chwiejna, podobnie jak nasza! Jezusowi to jednak nie przeszkadza, aby uczniów obdarzyć misją. Misja jest bowiem darmowym darem Pana Boga. Włączeniem w Jego władzę…

Czytaj Dalej

21 V – Matki Kościoła

Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski – za zgodą Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni…

Czytaj Dalej