11 XI – XXXII Niedziela Zwykła – 100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Setna rocznica odzyskania niepodległości w kontekście dzisiejszej Ewangelii prowokuje do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Jaki patriotyzm powinni pielęgnować chrześcijanie?
Jezus krytykuje uczonych w Piśmie i chwali ubogą wdowę. Oni korzystali z przywilejów wypracowanych przez poprzednie pokolenia. Pielęgnowali te zwyczaje, które zapewniały im dostatek, pozycję społeczną, ludzki szacunek i leniwe życie. Oczekiwali wiele, nie dając od siebie nic. Ona postępuje odwrotnie: oddała wspólnocie wszystko, nie oczekując niczego w zamian. Oni pogrążali się w egoizmie zamykającym drogę do spotkania z żywym Bogiem. Ona przez poświęcenie wspólnocie odkryła ścieżkę bezgranicznego zaufania Bogu.
Iluż pośród nas takich, którzy pod pozorem szacunku dla chrześcijańskich korzeni narodowej tożsamości znajdują coraz to nowe powody okazania pogardy żyjącym obok? Bo mają inne poglądy, bo wierzą inaczej albo wcale, bo ich grzech jest bardziej widoczny niż mój własny. Albo takich, którzy, rozpamiętując nadmiernie chwałę minionych pokoleń, marnują czas i życie dane nam po to, by je poświęcić innym?
Czy historia zapamięta nas jako pokolenie, które tylko świętowało jubileusze, pielęgnowało tradycje, podsycało narodową dumę graniczącą z pychą i próżnością? Czy też staniemy się pokoleniem czerpiącym z historii i kultury inspirację do większego poświęcenia i zaangażowania w budowanie dobra wspólnego? Zachowamy się jak uczeni w Piśmie czy będziemy naśladować ubogą wdowę? 
Może najpiękniejszym sposobem uczczenia własnej niepodległości stanie się modlitwa i solidarne wsparcie chrześcijan prześladowanych?

Brak możliwości komentowania.