21 VII – XVI Niedziela Zwykła

Kiedy przychodzi Chrystus, to On jest najważniejszy. Kiedy do nas mówi, tylko Jego mamy słuchać. Dlatego Eucharystia jest najważniejszą sprawą życia i miejscem spotkania z Chrystusem. Niech nigdy żadne sprawy i wartości nie przesłonią nam spotkania z Bogiem. Niech Eucharystia, w której mamy uczestniczyć w każdą niedzielę, będzie dla nas prawdziwym świętem, gdzie przychodzimy z radością.

Zapomnijmy o wszystkich sprawach i troskach. Jak Maria z Ewangelii zasiądźmy u stóp Pana, by słuchać Jego słowa. Niech słuchanie Bożego słowa będzie najważniejszą sprawą naszego życia, bo słowo to jest prawdą, daje nadzieję, ukazuje drogi zbawienia.

Idziemy z błogosławieństwem Boga, który uświęca naszą pracę i wzywa do modlitwy, byśmy w codziennym trudzie nie zagubili wartości najwyższych.

Brak możliwości komentowania.