25 XI – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Mogłoby się wydawać, że mowa o królowaniu Boga jest tylko pobożnym życzeniem. Obecnie trudno odnaleźć narody i społeczności, w których Pan byłby ich władcą.
Prorok Daniel na niemal 7 wieków przed narodzeniem Jezusa prorokował o Synu Człowieczym. Tak przecież określał się sam Jezus Chrystus. Daniel mówił jednak o królowaniu Syna Człowieczego, które jeszcze nie nastąpiło. Jego proroctwo z dzisiejszej liturgii nadal czeka na realizację, choć Syn Człowieczy przyszedł już na świat. Ludzie, którzy Go kochają i słuchają Jego Ewangelii, już dziś żyją pod rządami Jezusa. Zmieniają swoje rodziny i społeczności na lepsze. Całkowite spełnienie proroctwa nastąpi jednak w przyszłości.
Także św. Jan podkreśla, że Jezus posiada władzę. Jej charakter nie polega na dominacji nad ludźmi, ale na ich wyzwoleniu. Jezus i tylko Jezus daje nadzieję ratunku spod panowania grzechu i śmierci. O ile obecnie ludzie chcą uciec od śmierci, to jednak nie zawsze chcą zrezygnować z grzechu. Wiele osób może więc żyć w duchowej schizofrenii. Jezus daje wolność od zła i przynosi życie. Nie można zatem oczekiwać od Niego wyłącznie tego, na co ma się ochotę.
Sam Jezus w rozmowie z Piłatem odwołuje się do pojęcia prawdy. Jezus głosi Prawdę i jest Prawdą. Stąd Jego królestwa nie można utożsamić z żadnym z systemów politycznych czy ekonomicznych. Nie można redukować go i podporządkować jakiejkolwiek partii czy grupie społecznej. Nie wolno sprowadzać go do rangi organizacji charytatywnej czy pozarządowej. Jezus króluje w sercach ludzi. Ma władzę nad ludźmi. Dziś widać ją przez pryzmat życia Jego uczniów. Kiedyś jednak objawi się w sposób publiczny całemu światu. Doświadczymy więc pełniej prawdomówności Boga.

Brak możliwości komentowania.