30 VI – XIII Niedziela Zwykła – Niedziela Synodalna

Wakacyjny czas i upał nie mobilizują nas do pracy i podejmowania trudów związanych z codziennym życiem. Najchętniej oddalibyśmy się odpoczynkowi i „nic nie robieniu”. Chrystus zaprasza nas jednak do tego, byśmy w niedzielnej Mszy św. odkryli źródło mocy, która nas odnawia i pobudza do zapału w codzienności. Przeżywając kolejną niedzielę synodalną chcemy wspólnie modlić się za naszą parafię i nasz tarnowski Kościół oraz zastanowić się nad znaczeniem niedzielnej Eucharystii w naszym tygodniowym rytmie zajęć i obowiązków. Chcemy niedzieli i niedzielnej Mszy św. przywrócić należne im miejsce.

Każda Msza Święta jest spotkaniem z Bogiem oraz wspólnotą Kościoła, która zbiera się na Jej sprawowanie. Jest także pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech zatem nasz pobożny w Niej udział jeszcze bardziej pozwoli nam doświadczyć bliskości Tego, który do nas przychodzi i otworzy nasze serca na drugiego człowieka, którego Bóg stawia na drogach naszej codzienności. Prośmy także o otwartość naszych serc na Ducha Świętego i Jego dary.

Brak możliwości komentowania.