Pogrzeb śp. ks. Władysława Burka

8 czerwca 2020 roku zmarł pochodzący z naszej parafii śp. Ks. Władysław Burek – emeryt w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie, długoletni katecheta szkół średnich w Mielcu. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Przecławiu w środę (10 czerwca) o godz. 11.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Informacje na stornie diecezji tarnowskiej: https://diecezja.tarnow.pl/index.php/component/k2/item/7770-zmarl-sp-ks-wladyslaw-burek-emeryt-w-domu-ksiezy-diecezji-tarnowskiej-im-sw-jozefa-w-tarnowie-dlugoletni-katecheta-szkol-srednich-w-mielcu

WIELKI TYDZIEŃ

Zachęcamy do zapoznania się z:

  1. dekretem Biskupa Ordynariusza o Wielkim Tygodniu: https://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/pola/item/7592-dekret-biskupa-tarnowskiego-dotyczacy-sprawowania-poslugi-duszpasterskiej-i-liturgicznej-w-wielkim-tygodniu
  2. materiałami pomocnymi w przeżywaniu Wielkiego Tygodnia w czasie panującej epidemii: https://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/pola/item/7606-jak-obchodzic-niedziele-palmowa-i-wielka-srode-w-domowym-kosciele-filmy-pliki-pdf
  3. pobrania rytuału dla poprowadzenia modlitwy w Niedzielę Palmową oraz modlitwy pojednania w Wielką Środę /strona jak wyżej/: https://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/pola/item/7606-jak-obchodzic-niedziele-palmowa-i-wielka-srode-w-domowym-kosciele-filmy-pliki-pdf

KOMUNIKAT 24.03.2020

Zgodnie z Dekretem Biskupa Ordynariusza, ogłoszonym 24 marca b.r., od 25 marca Msze Święte będą sprawowane bez udziału wiernych, przy zamkniętych drzwiach kościoła.

Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, prosimy o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

Odnośnie pogrzebów Biskup Ordynariusz zarządza: „Ograniczam obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. W dniu pogrzebu można celebrować jedynie Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.”

Całość dekretu Biskupa Ordynariusza dostępna na stronie diecezji tarnowskiej: https://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/pola/item/7573-dekret-biskupa-tarnowskiego-w-zwiazku-ze-stanem-epidemii-w-polsce-24-03-2020

Sprawy załatwiane w kancelarii parafialnej koniecznie konsultujemy wcześniej telefonicznie (17 – 581 01 10) lub mailowo (przeclaw@diecezja.tarnow.pl).

KOMUNIKAT 14.03.2020

Bp Tarnowski Andrzej Jeż w dekrecie z dnia 14 marca br., napisał co następuje:

Zapraszam, by w niedziele, ale także dni powszednie, korzystać z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw (informacje o transmisjach Mszy świętych i nabożeństw zostały zamieszczone na stronie diecezji tarnowskiej). Ponadto, ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach świętych (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencje mszalne lub – w wypadku pogrzebu – do najbliższej rodziny.

Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania, wizytacje kanoniczne oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

Kapłani i osoby życia konsekrowanego będą każdego dnia o godz. 20.30 odmawiać Różaniec o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęcam także wiernych świeckich, aby w łączności z duchownymi modlili się w tych intencjach.

Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia aż do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Tarnowskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

Zachęcam do modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy, który w czasie szalejącej zarazy pielęgnował i zaopatrywał chorych sakramentami.

W sytuacji, w której dla wielu osób dostęp do Mszy świętej i nabożeństw staje się ograniczony, jeszcze raz gorąco zachęcam, by w swoich domach strać się zachować charakter Dnia Pańskiego, a także powrócić do modlitwy przy tzw. ołtarzykach domowych, czyli przygotowanych specjalnie miejscach modlitwy czy to przed krzyżem, obrazem lub figurą Chrystusa, Matki Bożej oraz Świętych. Ten czas może sprzyjać ponownemu odkryciu wspólnot rodzinnych, jako domowych Kościołów.

Całość komunikatu dostępna jest tu: https://tarnow.gosc.pl/doc/6215213.Dekret-Biskupa-Tarnowskiego-w-zwiazku-z-ogloszeniem-stanu

Rewitalizacja otoczenia kaplicy św. Bernardyna

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu: Ułatwienie mieszkańcom gminy Przecław dostępu do obiektu lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie robót zewnętrznych w jego otoczeniu  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy LEADER”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: zabytek poddany pracom konserwatorskim i restauratorskim

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia N.M.P w Przecławiu zrealizowała projekt pn. „Wykonanie robót zewnętrznych w otoczeniu zabytkowej Kaplicy Św. Bernardyna w Przecławiu”. Projekt zrealizowany został zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00643-6935-UM0910959/17 zawartą w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Parafią 14.11.2018r.

Operacja zrealizowana została w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Zachowanie dziedzictwa Lokalnego.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel: Ułatwienie mieszkańcom gminy Przecław dostępu do obiektu lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wykonywanie robót zewnętrznych w jego otoczeniu. Realizowana operacja pozwoliła osiągnąć cel szczegółowy główny dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Cel został osiągnięty poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

  • Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 1 szt.

W ramach zadania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P w Przecławiu przyznana została na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy pomoc w wysokości 51 935,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych zero groszy 00/100).