5.11 – XXXI Niedziela Zwykła

Dziś Pan Jezus wskazuje najważniejsze i najbardziej subtelne zniewolenia, którym ulegają ludzie „wierzący” lub „religijni”. Niektórzy traktują własną wiarę jak monetę, dzięki której kupują sobie dobrą opinię. Dlatego lubią wszystkie te „wynoszące” ich pozdrowienia i pochwały. Niektórzy, opierając się na swojej „głębokiej wierze”, cały wysiłek wkładają w to, by się od niej odbić i ukazać…

Czytaj Dalej

2.11 – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Na dzisiejszy dzień warto czasem spojrzeć w świetle uczynków miłosierdzia. Jak pamiętamy, Kościół uczy nas o uczynkach miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Te drugie są następujące: 1. Grzeszących upominać, 2. Nieumiejętnych pouczać, 3. Wątpiącym dobrze radzić, 4. Strapionych pocieszać, 5. Krzywdy cierpliwie znosić, 6. Urazy chętnie darować, 7. Modlić się za żywych…

Czytaj Dalej

1.11 – Uroczystość Wszystkich Świętych

„Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty”. Święty Bóg czyni nas swymi dziećmi. Posyła Jednorodzonego Syna, by nas odkupił, uwolnił od grzechów i dał siłę do przezwyciężenia ich skutków. Dziś czcimy tych, którzy już są w niebie, bo dobrze wykorzystali dar ziemskiego życia. Oprócz tych oficjalnie uznanych przez…

Czytaj Dalej

29.10 – XXX Niedziela Zwykła

Człowiek jest powołany do miłości. Pan Bóg stworzył nas z miłości i zaprosił, abyśmy odpowiedzieli na Jego miłość, naśladowali ją i zarażali nią świat. Dlatego w życiu chrześcijanina niezwykle istotne są trzy sprawy: wierna miłość do Boga, zdrowa miłość do siebie i ofiarna miłość do drugiego człowieka. Pierwsza miłość dotyczy mojej relacji do Boga. Kochać…

Czytaj Dalej

22.10 – XXIX Niedziela Zwykła

Obchodzimy dziś 91 Światowy Dzień Misyjny, modląc się za misjonarzy i wspierając ich dzieła ofiarami. Święty Paweł uczy, że głoszenie Ewangelii nie dokonuje się wyłącznie słowem. Nie jest dziełem ludzkim. To Duch Święty udziela przekonywającej mocy słowom i otwiera serca na przyjęcie prawdy (II czytanie). Modlimy się, prosząc o Boże błogosławieństwo, światło i łaskę dla…

Czytaj Dalej

15.10 – XXVIII Niedziela Zwykła

Na ogół lubimy chodzić na przyjęcia i przebywać z rodziną czy znajomymi przy stole. Tak świętujemy różne okazje, wyrażając swą radość. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje ucztę. Słowo Boże podaje jednak pewien warunek, aby mieć zapewnione na niej miejsce. Troska króla z Ewangelii sprawiła, że krąg zaproszonych na ucztę stawał się coraz szerszy, sięgając aż po „złych…

Czytaj Dalej