15 IV – III Niedziela Wielkanocna

W latach 60. XX wieku, gdy rozwijał się w USA ruch hippisowski, grupa młodych chrześcijan opublikowała list gończy, który rozwieszono w wielu wielkich miastach. Pod wizerunkiem Jezusa był napis: „Poszukuje się Jezusa Chrystusa, pseudonim: Mesjasz. Jest winien następujących przestępstw: uzdrawianie bez dyplomu lekarskiego, produkcja wina, rozdawanie środków żywnościowych bez licencji, zakłócanie spokoju kupcom w świątyni,…

Czytaj Dalej

8 IV – Niedziela Miłosierdzia Bożego

Miłosierdzie Boże, to jedyna pewna ostoja w niepewnym świecie. Niczego tak bardzo człowiek nie potrzebuje, jak Bożego Miłosierdzia. Ono objawiło się między innymi w ustanowieniu Kościoła i sakramentów świętych. Ważne jest jednak, by te dary przyjąć w wierze. Wiara pierwszego Kościoła, o którym pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, przejawiała się w konkretnych czynach miłości….

Czytaj Dalej

2 IV – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

Bojaźń i radość splotły się wzajemnie, gdy anioł przemówił do niewiast, które w poranek wielkanocny przybyły do pustego już grobu. Gdy spotyka nas w życiu coś nowego i jednocześnie zaskakującego, to bardzo często pierwszą reakcją jest właśnie bojaźń. Lękamy się tego, co burzy nasz dotychczasowy schemat działania, nawet jeśli to, co robiliśmy, nie było dla…

Czytaj Dalej

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna jest nasza wiara (Por. 1Kor 15,17). Ale prawdziwie zmartwychwstał! Wszystko dziś o tym świadczy: Alleluja, dzwony, procesja rezurekcyjna, pusty grób. Tak ogłaszamy triumf życia nad śmiercią. Dzisiejsza niedziela jest więc świętem naszej wiary. Bieg Piotra i Jana, przechodzący wręcz w wyścig, do pustego grobu budzi zachwyt. Apostołowie zrywają się…

Czytaj Dalej

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Weselcie się już zastępy aniołów w niebie, weselcie się słudzy Boga! Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem!   Z okazji radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy życzyć wszystkim Naszym Parafianom, aby blask nocy paschalnej napełniał Wasze serca pokojem i radością. Niech Chrystus, który zwyciężył…

Czytaj Dalej

Wigilia Paschalna

Zmartwychwstały Jezus poleca apostołom, aby udali się do Galilei (Ewangelia). Muszą oni wrócić do początków swego powołania, swej drogi z Jezusem. Podjąć ją na nowo, chociaż w innych uwarunkowaniach i okolicznościach. Tam, w ziemi początków swego przepowiadania, gdzie wszystko się zaczęło, Chrystus wyznacza im spotkanie. Bóg jest Bogiem nieustannych początków. Nie przegranych. Nie tragicznego końca…

Czytaj Dalej