30 VI – XIII Niedziela Zwykła – Niedziela Synodalna

Wakacyjny czas i upał nie mobilizują nas do pracy i podejmowania trudów związanych z codziennym życiem. Najchętniej oddalibyśmy się odpoczynkowi i „nic nie robieniu”. Chrystus zaprasza nas jednak do tego, byśmy w niedzielnej Mszy św. odkryli źródło mocy, która nas odnawia i pobudza do zapału w codzienności. Przeżywając kolejną niedzielę synodalną chcemy wspólnie modlić się…

Czytaj Dalej

9 VI – Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Prorok Joel zapowiada, że Bóg wyleje swego Ducha na wszelkie stworzenie (Jl 3, 1nn). Wszyscy będą prorokować. Pan Jezus mówi o konieczności narodzenia z Ducha (J 3, 5nn). Wiatr wieje kędy chce i jak chce. Szum jego słyszysz, ale nie wiesz, dokąd podążą. Tak też dzieje się z tym, kto przyjmuje Ducha Świętego.     Święta…

Czytaj Dalej

2 VI – Wniebowstąpienie Pańskie

Życie chrześcijanina jest szczególną podróżą. Posiada wyjątkowy cel: dojście do nieba. Najważniejszą kwestią nie jest jednak wejście do ‘miejsca’, ale dotarcie do Tego, który je stworzył.     W Dziejach Apostolskich usłyszymy o wniebowstąpieniu Jezusa. Przed odejściem ze świata rozmawiał On ze swoimi uczniami. Kolejny raz okazało się, że nie rozumieli tego, co Pan chciał im…

Czytaj Dalej

26 V – VI Niedziela Wielkanocna

Rozważając tajemnicę Kościoła, widzimy, że nie jest w nim najważniejsze to, co jest widoczne dla oczu, ale wewnętrzne działanie Ducha Świętego. Ludzie tworzą Kościół, ale to Duch Święty prowadzi go według swego upodobania. Jest pierwszorzędnym autorem jego dziejów.     Łatwo zapomnieć o obecności Ducha Bożego w Kościele. Dzieje się tak wtedy, gdy pojawiają się w…

Czytaj Dalej

19 V – V Niedziela Wielkanocna

Kto poznał Jezusa Chrystusa i uwierzył w Niego, temu los ludzi niewierzących nie będzie obojętny. Kto doświadczył zbawienia, ten będzie chciał dzielić się tym doświadczeniem z innymi. Przynaglony przez Ducha Świętego będzie chciał głosić Ewangelię. Wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby. Tak, jak to czynił św. Paweł Apostoł, Barnaba, św. Dominik i wielu, wielu innych….

Czytaj Dalej

12 V – IV Niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza

Powołanie. Nieustana podróż, spotkania, zachęcanie siebie i innych do wytrwania w łasce. Ale też doświadczenie zazdrości, nienawiści, prześladowania… Czy warto więc odpowiedzieć na Boże wezwanie?     Czwarta niedziela Wielkanocy to Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W liturgii słowa spotykamy Jezusa, który nazywa siebie Dobrym Pasterzem. Jednak, kiedy przyglądamy się tekstom dzisiejszych czytań, obraz nieco się…

Czytaj Dalej