30 XII – Niedziela Świętej Rodziny

Niezrozumienie, zdziwienie, poszukiwanie. To część więzi z Jezusem. Tego doświadczali Jego najbliżsi. Kiedy chcemy być wszystkiego pewni w naszym życiu wiary, na drodze staje nam scena z Jerozolimy. To, że Go w końcu odnaleźli, nie wyjaśniło wszystkiego. Wręcz przeciwnie, odtąd jeszcze bardziej będą świadomi, że uczestniczą w Tajemnicy. Rodzina powróci w komplecie, tryb codziennego życia…

Czytaj Dalej

23 XII – IV Niedziela Adwentu

Pan Bóg często okazuje swą chwałę i realizuje swe zamiary przez to, co u ludzi jest słabe, bez znaczenia i niezdolne do wielkich czynów.  Wybrał „najmniejsze spośród plemion judzkich”, aby wydało Tego, którego władza rozciągnie się na całą ziemię. Mesjasz pochodzący z niewiele znaczącego plemienia obejmie władzę nad całą ziemią i przyniesie jej pokój i…

Czytaj Dalej

16 XII – III Niedziela Adwentu – Gaudete!

W trzecią niedzielę Adwentu Kościół przypomina nam o miłości Pana Boga, który zesłał na ziemię swego Syna. Jest to powód do radości niezmąconej, radości pośród trudów i zmagań: jeśli Ten, który kocha najbardziej. jest blisko, to każdą niedogodność, a nawet cierpienie, można przetrwać. Takie słowa znamy, może nawet powiedzieliśmy je komuś, kto ich potrzebował. Jednak…

Czytaj Dalej

9 XII – II Niedziela Adwentu

Kto odwiedzi Ziemię Świętą, często może usłyszeć powiedzenie: „Jerozolima się modli, Tel Aviw się bawi”. Tel Aviw to najnowocześniejsze miasto w dzisiejszym Izraelu. To rzeczywiście miasto współczesnej kultury żydowskiej, przepełnione kinami, teatrami, salami koncertowymi, kafejkami i restauracjami. Tak jest dziś. Zaskakującym więc może wydawać się fakt, że tak nazywała się dzielnica Babilonu, w której osiedlili…

Czytaj Dalej

2 XII – I Niedziela Adwentu

Dobry i łaskawy Pan Bóg zaprasza mnie w czas Adwentu na duchową Drogę. Pierwsze, co muszę uczynić, to odkryć, że jestem grzesznikiem. A Pan Bóg „wskazuje drogę grzesznikom” (Ps 25, 8). Ruszam z radością bo „oto nadchodzą dni” (Jr 33, 14) wypełnienia Bożych obietnic. Wchodzę pełen nadziei w czas łaski.  Każda podróż to oczekiwanie. W…

Czytaj Dalej

25 XI – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Mogłoby się wydawać, że mowa o królowaniu Boga jest tylko pobożnym życzeniem. Obecnie trudno odnaleźć narody i społeczności, w których Pan byłby ich władcą. Prorok Daniel na niemal 7 wieków przed narodzeniem Jezusa prorokował o Synu Człowieczym. Tak przecież określał się sam Jezus Chrystus. Daniel mówił jednak o królowaniu Syna Człowieczego, które jeszcze nie nastąpiło….

Czytaj Dalej