III Niedziela Wielkanocna

Najpiękniejsze spotkanie z Jezusem, który „rzeczywiście zmartwychwstał” – droga do Emaus, staje się liturgią słowa, które On wyjaśnia, i Eucharystią, dzięki której uczniowie Go rozpoznają. Święty Łukasz w swojej Ewangelii ukazuje Jerozolimę jako cel drogi Jezusa. On idzie do Miasta Pokoju, wiedząc, że zostanie wydany na ukrzyżowanie. Tam umrze, ale tam także zmartwychwstanie. Celem Jego…

Czytaj Dalej

II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego

Wiara miłosierna czy mizerna? Oficjalna czy domowa? Oczekuję na Boga czy tylko czekam, co się wydarzy? Zbawienie duszy czy tylko ładny pogrzeb? Pytania o wiarę, jej treść i sens często przytłaczają. Są one tak ważne teraz, gdy rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia i przeżywamy kanonizację dwóch papieży. Jan Paweł II nauczał nas, że sensem wiary, początkiem i…

Czytaj Dalej

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

Codziennie docierają do nas różne wiadomości ze świata. Czasem jedno wydarzenie ma zupełnie różne interpretacje. Myślimy wtedy: „Gdzie tu jest prawda? Czy prasa kłamie, czy telewizja kłamie?”. Nie wiemy. W zalewie informacji trzeba nam ponownie odkryć siłę Prawdy. Bywa tak, że nawet po kilkudziesięciu latach odkrywamy prawdę o jakimś wydarzeniu lub o jakiejś postaci. Prawda…

Czytaj Dalej

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Chrystus zmartwychwstał! Nasze oczekiwanie się skończyło, a nadzieja się spełniła. Wszystko dziś głosi triumf życia nad śmiercią: wystrój kościoła, procesja rezurekcyjna, radosne Alleluja, bicie dzwonów, a przede wszystkim pusty grób. Paweł Apostoł przynagla, a nawet nakazuje: „Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”. Co to znaczy dążyć do tego, co…

Czytaj Dalej

Życzenia Świąteczne

Drodzy parafianie! Poranek Wielkanocy przynosi nam miłość i pokój Boga Ojca, łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, który prawdziwie zmartwychwstał i światłość Ducha Świętego. Niech Chrystus zwycięzca śmierci, będzie prawdziwym drogowskazem w odnajdywaniu już teraz królestwa Bożego na ziemi oraz siłą w podejmowaniu wyzwań, które niesie każdy dzień. Szczególne życzenia dla ludzi chorych, cierpiących, przeżywających trudne…

Czytaj Dalej

Wigilia Paschalna

Kto ujrzał pusty grób, nie będzie więcej milczał. Spotkanie ze Zmartwychwstałym przemienia człowieka. Wyzwala go z wewnętrznego chaosu i nadaje jego życiu nowy kierunek. Bojaźń, a jednocześnie wielka radość towarzyszyły Marii Magdalenie i drugiej Marii, gdy odkryły pusty grób. Te tak intensywne, a zarazem tak bardzo różne uczucia, są znakiem, że wydarzenia, którego obie były…

Czytaj Dalej