Maryja – Matka Kościoła

Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski – za zgodą papieża Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku…

Czytaj Dalej

Święcenia diakonatu w naszej diecezji

Dwudziestu kleryków tarnowskiego seminarium przyjęło święcenia diakonatu. Uroczystości odbyły się w sobotę, 23 maja w dwóch parafiach naszej diecezji – w Męcinie i Oleśnie. Uroczystościom w Męcinie przewodniczył ks. bp Stanisław Salaterski a w Oleśnie – ks. bp Wiesław Lechowicz. Święcenia poprzedziły rekolekcje w klasztorze sióstr kanosjanek Gosławicach koło Tarnowa, które prowadził ks. Piotr Nowak, ojciec duchowny…

Czytaj Dalej

Niedziela Pięćdziesiątnicy – Zesłanie Ducha Świętego

W pięćdziesiąt dni po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wierni obchodzą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dlatego też dzień ten nazywany jest Pięćdziesiątnicą. Ta uroczystość zajmuje drugie miejsce w tabeli pierwszeństwa obchodów liturgicznych i jest w chrześcijaństwie świętem ruchomym, kończącym okres Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczystość tą nazywamy czasem potocznie Zielonymi Świątkami, ale nazwa ta nie ma genezy dogmatycznej, lecz…

Czytaj Dalej

Rocznica I Komunii świetej

W uroczystość Wniebowstąpienie Pańskiego podczas Mszy św. o godz. 11.30 dzieci z klas III szkół podstawowych przeżywały rocznicę swojej Pierwszej Komunii świętej. W tym dniu wraz ze swoimi bliskimi uczniowie klas III dziękowali za ten wielki Dar jaki otrzymali w ubiegłym roku, ponawiali swoje postanowienia i prosili o potrzebne łaski do wytrwania w dobrym i o pragnienie…

Czytaj Dalej

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Określenie „Wniebowstąpienie Pańskie” pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 9-11). Ewangeliści piszą o tym fakcie niewiele. Mateusz w ogóle nie mówi o wniebowstąpieniu, Marek wspomina lakonicznie: „Po rozmowie z…

Czytaj Dalej

Bierzmowanie

13 maja, w środę o godz. 18.00 w parafii św. Marka Ewangelisty w Mielcu – Rzochowie sakrament bierzmowania z rąk bpa Jana Styrny przyjęło 77 osób z naszej parafii. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach, by dary ducha Świętego, które otrzymali pomogły im stawać się wiernymi świadkami Jezusa Chrystusa.

Czytaj Dalej