17 II – VI Niedziela Zwykła

Czego najbardziej potrzebują ubodzy, głodujący, płaczący, prześladowani, znienawidzeni przez innych oraz upokarzani ze względu na swą wiarę? [Ewangelia]. Odpowiedź wydaje się prosta: ubodzy potrzebują mnóstwa pieniędzy, płaczący czegoś na otarcie łez i rozrywki, prześladowani akceptacji, a upokarzani docenienia i wywyższenia nad innych. Człowiek pragnie nadziei. Chce wychylić się ku lepszej przyszłości. Potrzebuje siły do przetrwania….

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe – wykonanie robót przy kościółku św. Bernardyna

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. WNIEBOWZIĘCIA N.M.P. 39-320 PRZECŁAW KOLEJOWA 11 NIP 817-16-47-712  REGON 040063104     ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO ZAPYTANIE OFERTOWE   Tryb zamówienia: zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej PZP….

Czytaj Dalej

10 II – V Niedziela Zwykła

Piotr użyczywszy Nauczycielowi swej łodzi, wydaje się tu być okazjonalnym, mimowolnym słuchaczem jego nauczania. Ewangelista nie mówi o czym mówił Jezus, ale słowa Mistrza na tyle poruszyły serce Piotra, że ten wbrew swojemu doświadczeniu zawodowego rybaka, odpowiada pozytywnie na Chrystusowe polecenie, które mogłoby się wydawać bezsensowne: „Mistrzu, trudziliśmy się całą noc i nie złowiliśmy. Lecz…

Czytaj Dalej

3 II – IV Niedziela Zwykła

Słyszy się niekiedy zdanie, że „tam, gdzie kończą się ludzkie możliwości, tam zaczyna się wiara”. To zdanie, niewątpliwie jest zgodne z Ewangelią, ale to nie wiara jest źródłem siły, a miłość, do której wiara nas prowadzi.  Widząc osobę heroicznie poświęconą pielęgnacji kogoś ciężko chorego pytamy niekiedy „skąd ona/on ma tyle siły?” Ale nie gorliwość i…

Czytaj Dalej

27 I – III Niedziela Zwykła

Gdy mówimy do kogoś, pragniemy osiągnąć jakiś skutek.  Cała sztuka polega na użyciu właściwych słów w odpowiednim czasie. To tajemnica międzyludzkiego porozumienia, gdy słowa poruszają serca i łączą ludzi. Bóg mówi do nas od tysięcy lat. Jego słowa zapisano w księgach Starego i Nowego Testamentu. On kieruje do człowieka słowo zawsze w odpowiednim czasie. Wszystko…

Czytaj Dalej

13 I – Niedziela Chrztu Pańskiego

W odczytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii nieco mylące jest słowo „chrzest”. Jesteśmy przyzwyczajeni do sakramentów świętych i zwykle „rozpędzamy się”, nawiązując do naszego chrztu i zobowiązań z niego wynikających. Tymczasem Dobra Nowina nie zaczyna się od zobowiązań, zaczyna się od przypomnienia prawdy, jak bardzo Panu Bogu zależy na każdym z nas. Wydarzenie nad Jordanem dzisiaj opisane…

Czytaj Dalej