13 I – Niedziela Chrztu Pańskiego

W odczytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii nieco mylące jest słowo „chrzest”. Jesteśmy przyzwyczajeni do sakramentów świętych i zwykle „rozpędzamy się”, nawiązując do naszego chrztu i zobowiązań z niego wynikających. Tymczasem Dobra Nowina nie zaczyna się od zobowiązań, zaczyna się od przypomnienia prawdy, jak bardzo Panu Bogu zależy na każdym z nas. Wydarzenie nad Jordanem dzisiaj opisane…

Czytaj Dalej

6 I – Objawienie Pańskie – „Trzech Króli”

W Objawieniu Pańskim wyznajemy wiarę i głębokie przekonanie, że jesteśmy posłani, aby zanieść światło Jezusa na krańce świata. Sami z siebie blasku nie wydamy – jak mówił bł. Paweł Manna, ale możemy go nieść w sobie. W uroczystość Epifanii, gdy w postaciach mędrców ze Wschodu przychodzi ludzkość do Światłości, obchodzimy misyjny dzień dzieci. Dziecko jest…

Czytaj Dalej

1 I – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

Lektura czytań Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki zaprasza nas do radości z rozpoczynającego się nowego roku w atmosferze błogosławieństwa, czyli szczęścia. Zmieniamy kalendarz na biurku, w pracy, w domu, patrzymy na liczbę 2019 w naszej komórce, na tablecie czy komputerze. W tej czynności towarzyszy nam Bóg Ojciec. On zapewnia każdego z nas o swej opiece i…

Czytaj Dalej

1.01 – Świętej Bożej Rodzicielki

Dziś pierwszy dzień roku i sam ten fakt już skłania do refleksji, ale także do przyjrzenia się pewnym uczuciom. Czasem na pierwsze miejsce wśród tych uczuć na początku roku wysuwa się obawa: jaki będzie ten rok dla mnie, w obliczu społecznych, politycznych, a także moich prywatnych niepokojów?  Pojawia się lęk: co przyniesie ten rok, skoro…

Czytaj Dalej

30 XII – Niedziela Świętej Rodziny

Niezrozumienie, zdziwienie, poszukiwanie. To część więzi z Jezusem. Tego doświadczali Jego najbliżsi. Kiedy chcemy być wszystkiego pewni w naszym życiu wiary, na drodze staje nam scena z Jerozolimy. To, że Go w końcu odnaleźli, nie wyjaśniło wszystkiego. Wręcz przeciwnie, odtąd jeszcze bardziej będą świadomi, że uczestniczą w Tajemnicy. Rodzina powróci w komplecie, tryb codziennego życia…

Czytaj Dalej

23 XII – IV Niedziela Adwentu

Pan Bóg często okazuje swą chwałę i realizuje swe zamiary przez to, co u ludzi jest słabe, bez znaczenia i niezdolne do wielkich czynów.  Wybrał „najmniejsze spośród plemion judzkich”, aby wydało Tego, którego władza rozciągnie się na całą ziemię. Mesjasz pochodzący z niewiele znaczącego plemienia obejmie władzę nad całą ziemią i przyniesie jej pokój i…

Czytaj Dalej