Rozpoczynamy Adwent

wieniec-adwentowyAdwent (łac. advenio, advenire – nadchodzić) to w Kościołach chrześcijańskich okres poprzedzający Uroczystość Bożego Narodzenia – pamiątkę pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię. Czas ten przypomina także oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów.

Na Adwent składają się cztery niedziele, w pierwszą z nich rozpoczyna się w Kościele rok liturgiczny. To czas, w którym chrześcijanie mają uświadomić sobie, że oczekują na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. W tym okresie dominuje w liturgii kolor fioletowy, symbolizuje czas pokuty, zadumy i przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt.

Adwent, z punktu widzenia liturgii Kościoła katolickiego, można podzielić na dwa okresy:

1) od początku adwentu do 16 grudnia (czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów);
2) od 17 grudnia do 24 grudnia (czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego).

Najbardziej znanymi symbolami Adwentu są: świeca roratnia, oznaczająca Matkę Bożą oraz wieniec adwentowy, symbolizujący 4 niedziele Adwentu.

Tradycją w Kościele katolickim są odprawiane w tym okresie o świcie Msze lampionświęte, zwane roratami. Są to Msze ku czci Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego.  Jest to Msza święta wotywna do Najświętszej Maryi Panny odprawiana w okresie Adwentu przed wschodem słońca. Nazwa Mszy pochodzi od jej introitu (antyfony na wejście), który zaczyna się od słów „Rorate cæli desuper” („Spuśćcie rosę niebiosa”). Charakterystycznym elementem rorat jest świeca (roratka) umieszczana w pobliżu ołtarza symbolizująca Najświętszą Maryję Pannę. Współcześnie z uwagi na udział dzieci i młodzieży roraty odprawia się często wieczorem. Dzieci przychodzą na Msze roratnie z zaświeconymi lampionami.

Zapraszamy do udziały w roratach w dni powszednie o godz. 17.00. 

Brak możliwości komentowania.