Rada parafialna

Rada parafialna stanowi, zgodnie z kan. 536 kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii lub Rektora kościoła – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. W realizacji swoich zadań Rada Duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kan. 1254 §2 uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka.

Za swój podstawowy cel Rada parafialna ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza lub Rektora kościoła.

Skład Rady Duszpasterskiej w Przecławiu po wyborach w dniu 18 listopada 2012 roku

Należą z urzędu:

 1. Ks. Stanisław Kudlik – przewodniczący
 2. Ks. Mateusz Świstak – delegat księży wikariuszy
 3. Siostra Przełożona Beata Popieluch – przełożona sióstr służebniczek
 4. Siostra Estera Bira – zakrystianka
 5. Marcin Bukała – organista

Należą z wyboru:

 1. Błachowicz Józef – Biały Bór
 2. Chmura Jan – Błonie
 3. Piskor Piotr – Błonie
 4. Adamski Andrzej – Tuszyma
 5. Muniak Jerzy – Tuszyma
 6. Leski Stanisław – Podole
 7. Wąż Benedykt – Przecław
 8. Ślęk Edward – Przecław
 9. Łuczkanyn Stefan – Wylów

Z nominacji Księdza Proboszcza:

 1. Kopera Zbigniew – Biały Bór
 2. Wach Krzysztof – Błonie
 3. Czebocka Bogumiła – Tuszyma
 4. Jarosz Witold – Przecław
 5. Siwy Andrzej – Przecław
 6. Wrażeń Edward – Podole

Brak możliwości komentowania