Rada parafialna

Rada parafialna stanowi, zgodnie z kan. 536 kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii lub Rektora kościoła – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. W realizacji swoich zadań Rada Duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kan. 1254 §2 uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka.

Za swój podstawowy cel Rada parafialna ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza lub Rektora kościoła.

Skład Rady Duszpasterskiej w Przecławiu po wyborach w dniu 18 listopada 2012 roku

Należą z urzędu:

 1. Ks. Stanisław Kudlik – przewodniczący
 2. Ks. Sławomir Czub – delegat księży wikariuszy
 3. Siostra Przełożona Katarzyna Dulska – przełożona sióstr służebniczek
 4. Marcin Bukała – organista

Należą z wyboru:

 1. Chmura Jan – Błonie
 2. Piskor Piotr – Błonie
 3. Muniak Jerzy – Tuszyma
 4. Leski Stanisław – Podole
 5. Dorociak Marcin – Podole
 6. Ślęk Edward – Przecław
 7. Wach Krzysztof – Błonie
 8. Lasek Adam – Tuszyma
 9. Wilk Józef – Wylów

Z nominacji Księdza Proboszcza:

 1. Patyk Kazimierz – Przecław
 2. Sędłak Ryszard – Podole
 3. Jarosz Witold – Przecław
 4. Wrażeń Edward – Podole

Brak możliwości komentowania.