Róże Różańcowe

rosario_jpii«Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka;
jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła;
jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim
współdziedzicami chwały Ojca
».

(św. Jan Paweł II)

HISTORIA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła więc organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później «żywymi różami». Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec.

Paulina Jaricot

Paulina Jaricot

Celem StowarzyszeniaŻywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Papież Grzegorz XVI wydał ‚breve’ aprobujące to stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie.

Papież Leon XIII w ‚breve’ z 13 czerwca 1881 r. napisał m.in.: „Paulinie Jaricot zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej”.

Gdy kilkadziesiąt lat później powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w naturalny sposób stał się ich wiernym współpracownikiem.

 

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym «Różaniec Dziewicy Maryi» ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, «aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii». Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 • uroczystość Narodzenia Pana Jezusa (25 XII)
 • święto Ofiarowania Pańskiego (2 II)
 • uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III)
 • uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 • uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII)
 • święto Królowej Różańca świętego
 • uroczystośc Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)

ŻYWY RÓŻANIEC OZNACZA:

a. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.

b. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi.

e. Żywy Różaniec składa się z żywych róż. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

f. Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych.

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W ŻYWYM RÓŻAŃCU

 • Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca wraz z rozważaniem tajemnicy
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych (Komunii św., spowiedzi)
 • Udział w nabożeństwach maryjnych
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca

 

Brak możliwości komentowania.