Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej

holy_communionNadzwyczajny szafarz Komunii Świętej przede wszystkim posługuje chorym, w razie potrzeby w szczególnych wypadkach przewidzianych przez prawo kościelne pomaga rozdawać Komunię Świętą podczas Mszy Świętej.

Natomiast zwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej w Kościele łacińskim są wszyscy duchowni – biskupi, prezbiterzy oraz diakoni.

W naszej parafii do grona nadzwyczajnych szafarzy należą panowie :
– Stanisław Leski,
– Marcin Dorociak,
– Edward Ślęk,

Tzw. nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej wyznaczani są przez biskupów w niektórych diecezjach, szczególnie tam, gdzie jest mało duchownych i akolitów. Powierza się im część uprawnień właściwych akolicie. Wyznaczeni w ten sposób wierni zostają powołani na konkretny czas i założenia mogą pełnić swoją posługę tylko we własnej diecezji. Część z nich także posyłana jest z Komunią do chorych. Nie otrzymują posługi tak jak akolici, ale błogosławieństwo do godnego wypełniania tej funkcji liturgicznej. Nie otrzymują też wszystkich uprawnień właściwych akolicie; nie mogą na przykład puryfikować naczyń liturgicznych. Są zależni od proboszcza.

Uchwała 240. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski (2 maja 1990) wprowadziła funkcję nadzwyczajnych szafarzy Komunii na terenie Polski. Uchwała precyzuje, iż biskupi diecezjalni mogą powoływać do funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej mężczyzn w wieku od 35 do 65 lat. Kandydaci powinni odznaczać się właściwym życiem moralnym i pobożnością, mieć wykształcenie minimum średnie i znać podstawowe prawdy teologiczne, zwłaszcza odnoszące się do Kościoła, Mszy świętej i Eucharystii. Biskup może polecić kandydatowi udział w kursie teologicznym lub zażądać egzaminu. Funkcja ta powierzana jest na rok, a potem przedłużana. Przed powołaniem i każdym przedłużeniem powołania kandydaci muszą odbyć co najmniej trzydniowe rekolekcje. Główne zadanie szafarzy polega na regularnym zanoszeniu Najświętszego Sakramentu chorym. Dzięki istnieniu szafarzy, pobożni wierni, którzy ze względu na chorobę lub podeszły wiek nie mogą chodzić do kościoła, mają możliwość przyjmowania Komunii Świętej w każdą niedzielę. Episkopat Polski w swojej Instrukcji w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (21 – 22 czerwca 1991) przedstawił zarys przygotowania do czasowego pełnienia funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii przez świeckich, a także precyzował, w jaki sposób świeccy powinni rozdzielać Komunię. W czasie Mszy Świętej szafarz taki jest ubrany albę, uzupełnioną o humerał i cingulum, i w takim stroju udziela Komunii. Zanosząc Komunię do domu osoby starszej, chorej lub do szpitala, ubrany jest w odświętny strój świecki.

Brak możliwości komentowania.